zhiyu9095: (Default)
cất cánh // take off
người vẽ | Di Thuần.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu.
đợi anh về... )
zhiyu9095: (Default)
bên nhau đến bạc đầu // 相守白头
tác giả | Nguyệt Bán Vân Thường // 月半云裳.
dịch | Tô Chí Du
chỉnh sửa | Bút Lông
thể loại | Toàn Chức Cao Thủ đồng nhân, fluff.
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | hoàn thành.

mừng sinh nhật 2016 của Hàn Văn Thanh
đầu bạc, răng long... )
zhiyu9095: (Default)
h ồ m i n h // 狐盟
tác giả | funerailles.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Toàn Chức Cao Thủ đồng nhân, cổ trang.
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
thiên nhai, hải giác... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios