zhiyu9095: (Default)
tâm trạng của hoàng tử // the mood of a prince
tác giả | twowritehands.
dịch | Tô Chí Du // sửa | non dimenticare me
thể loại | The Hobbit fanfiction, slash, comfort, hurt.
cặp đôi | Thorin Oakenshields X Bilbo Baggins.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | hoàn thành.
for too long... )
 

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios