zhiyu9095: (Default)
2017-04-14 03:21 pm
Entry tags:

[vị thần thời gian] chương 0 ~ 10

vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du

chương 0 ~ 10
back again )
zhiyu9095: (Default)
2017-04-14 02:43 pm
Entry tags:

[vị thần thời gian] mục lục

vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst (nhẹ), fluff, OOC (nhẹ).
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
saint of time... )
zhiyu9095: (Default)
2017-04-01 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] những kẻ sống còn


những kẻ sống còn // the last of us
tác giả | mixk
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, The Last of Us AU, zombie.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

the last of us... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-13 11:29 am
Entry tags:

[fanfiction] nỗi bi ai êm đềm


nỗi bi ai êm đềm // killing me softly
tác giả | romanrogers
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst, death.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

killing me softly... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-09 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] lâu tự bao giờ

lâu tự bao giờ // it's been a long time coming
tác giả | bakuras
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, fluff.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

bảo vệ em, chở che em )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-21 04:30 pm

[fanfiction] oằn mà chẳng vỡ

oằn mà chẳng vỡ // not broken, just bent
tác giả | miralana.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash, soulmates AU.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

heavy in your arms... )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-11 10:55 pm

[thi từ cho riêng] chương 2

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 2
guilt... )
zhiyu9095: (Default)
2017-01-01 12:00 am

[thi từ cho riêng] mục lục

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
tình trạng bản gốc | đang tiến hành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
parallel... )
zhiyu9095: (Default)
2016-12-26 06:25 pm

[thi từ cho riêng] chương 1

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 1
take... )
zhiyu9095: (Default)
2016-09-21 11:29 am
Entry tags:

[săn bầy] chương 3 | anh chàng bự con

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 3 / anh chàng bự con
the big guy... )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-15 11:38 am
Entry tags:

[fanfiction] không đáng

không đáng // it wasn't worth it
tác giả | tenjozakito.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
home again... )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-12 05:59 pm
Entry tags:

[săn bầy] chương 2 | chàng vẹt và người máy

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 2 / chàng vẹt và người máy
the cockatoo and the machine )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-12 05:51 pm
Entry tags:

[săn bầy] mục lục

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, A/B/O, alternate universe.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | chưa hoàn thành.
bản dịch | đang tiến hành.
finding pack )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-07 08:05 pm
Entry tags:

[fanfiction] rạn

rạn // iron rusts and bends and /breaks/
tác giả | project_reincarnation.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
broken strings... )
zhiyu9095: (Default)
2016-05-29 10:34 pm
Entry tags:

[fanfiction] săn bầy | chương 1

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 1 / khởi hành
hit the road )
zhiyu9095: (Default)
2016-04-22 02:49 pm

[fanfiction] tâm trạng của hoàng tử

tâm trạng của hoàng tử // the mood of a prince
tác giả | twowritehands.
dịch | Tô Chí Du // sửa | non dimenticare me
thể loại | The Hobbit fanfiction, slash, comfort, hurt.
cặp đôi | Thorin Oakenshields X Bilbo Baggins.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | hoàn thành.
for too long... )
 
zhiyu9095: (Default)
2016-04-16 05:51 pm

[fanfiction] bên nhau đến bạc đầu

bên nhau đến bạc đầu // 相守白头
tác giả | Nguyệt Bán Vân Thường // 月半云裳.
dịch | Tô Chí Du
chỉnh sửa | Bút Lông
thể loại | Toàn Chức Cao Thủ đồng nhân, fluff.
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | hoàn thành.

mừng sinh nhật 2016 của Hàn Văn Thanh
đầu bạc, răng long... )
zhiyu9095: (Default)
2016-04-12 06:34 pm

[fanfiction] hồ minh

h ồ m i n h // 狐盟
tác giả | funerailles.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Toàn Chức Cao Thủ đồng nhân, cổ trang.
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
thiên nhai, hải giác... )
zhiyu9095: (Default)
2015-11-30 03:14 am
Entry tags:

[fanfiction] chẳng thể phai nhòa I.1 & I.2

chẳng thể phai nhòa // indelible
tác giả | Penumbren
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst, alternate universe.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
vĩnh hằng... )
zhiyu9095: (Default)
2015-05-21 12:32 pm
Entry tags:

[fanfiction] thoát khỏi bóng tối, chìm trong đêm đen

thoát khỏi bóng tối, chìm trong đêm đen // out of the darkness, into the night
tác giả | SilverWolf329
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
vô cảm... )