zhiyu9095: (Default)
9/
người vẽ | awon.
dịch | Tiểu Nhất Ca
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

marry you )

10/
người vẽ | letitrado.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

three meet three )

11/
người vẽ | dsmiler.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

who are you? )
zhiyu9095: (Default)
cất cánh // take off
người vẽ | Di Thuần.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Hàn Văn Thanh X Diệp Tu.
đợi anh về... )
zhiyu9095: (Default)
8/
người vẽ | awon.
dịch | Tô Chí Du.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

hôn một cái ~ )
zhiyu9095: (Default)
6/ [Steve's part]
người vẽ | tgoamt.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
trốn trong vỏ :3 )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios