zhiyu9095: (Default)
Mạn Mạn Trường Hà // 漫漫长河
tác giả | Mộ Anh // 暮樱
dịch | Tô Chí Du // sửa | non dimenticare me // giúp đỡ | Sall
thể loại | Kiếm Tam/JX3 đồng nhân, nhất công nhất thụ, đoản văn.
cặp đôi | Tạ Vân Lưu X Lý Vong Sinh
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios