zhiyu9095: (Default)
2017-04-14 03:21 pm
Entry tags:

[vị thần thời gian] chương 0 ~ 10

vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du

chương 0 ~ 10
back again )
zhiyu9095: (Default)
2017-04-14 02:43 pm
Entry tags:

[vị thần thời gian] mục lục

vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst (nhẹ), fluff, OOC (nhẹ).
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
saint of time... )
zhiyu9095: (Default)
2017-04-01 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] những kẻ sống còn


những kẻ sống còn // the last of us
tác giả | mixk
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, The Last of Us AU, zombie.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

the last of us... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-13 11:29 am
Entry tags:

[fanfiction] nỗi bi ai êm đềm


nỗi bi ai êm đềm // killing me softly
tác giả | romanrogers
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst, death.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

killing me softly... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-09 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] lâu tự bao giờ

lâu tự bao giờ // it's been a long time coming
tác giả | bakuras
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, fluff.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

bảo vệ em, chở che em )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-21 04:30 pm

[fanfiction] oằn mà chẳng vỡ

oằn mà chẳng vỡ // not broken, just bent
tác giả | miralana.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash, soulmates AU.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

heavy in your arms... )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-11 10:55 pm

[thi từ cho riêng] chương 2

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 2
guilt... )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-09 04:54 pm

[song] drumming song

drumming song
sáng tác | Florence Welch, James Ford, Crispin Hunt
trình bày | Florence + the Machine
drumming noise... )
zhiyu9095: (Default)
2017-02-08 04:58 pm

[song] girl with one eye

girl with one eye
sáng tác | Matt Alchin, David Ashby, James McCool
trình bày | Florence + the Machine
one eye... )
zhiyu9095: (Default)
2017-01-01 12:00 am

[thi từ cho riêng] mục lục

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
tình trạng bản gốc | đang tiến hành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
parallel... )
zhiyu9095: (Default)
2016-12-26 06:25 pm

[thi từ cho riêng] chương 1

thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 1
take... )
zhiyu9095: (Default)
2016-09-21 11:29 am
Entry tags:

[săn bầy] chương 3 | anh chàng bự con

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 3 / anh chàng bự con
the big guy... )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-17 03:56 pm
Entry tags:

[doujinshi] 9/ 10/ 11/

9/
người vẽ | awon.
dịch | Tiểu Nhất Ca
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

marry you )

10/
người vẽ | letitrado.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

three meet three )

11/
người vẽ | dsmiler.
dịch | Tô Chí Du
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.

who are you? )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-15 11:38 am
Entry tags:

[fanfiction] không đáng

không đáng // it wasn't worth it
tác giả | tenjozakito.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
home again... )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-12 05:59 pm
Entry tags:

[săn bầy] chương 2 | chàng vẹt và người máy

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 2 / chàng vẹt và người máy
the cockatoo and the machine )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-12 05:51 pm
Entry tags:

[săn bầy] mục lục

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, A/B/O, alternate universe.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | chưa hoàn thành.
bản dịch | đang tiến hành.
finding pack )
zhiyu9095: (Default)
2016-06-07 08:05 pm
Entry tags:

[fanfiction] rạn

rạn // iron rusts and bends and /breaks/
tác giả | project_reincarnation.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst.
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.
broken strings... )
zhiyu9095: (Default)
2016-05-29 10:34 pm
Entry tags:

[fanfiction] săn bầy | chương 1

săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 1 / khởi hành
hit the road )
zhiyu9095: (Default)
2016-04-29 01:44 am

[song trình] 2. thù đồ | chương 7

song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 7.
together... )
zhiyu9095: (Default)
2016-04-25 06:55 pm

[song trình] 2. thù đồ | chương 6

song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 6.

- way of difference
difference... )